Vetenskap och teknik Sverige VLIP.LV

00:06:40
Wow, Thanks Facebook!
00:00:46
THE FINNISH COINCIDENCE #shorts
00:19:35
Is it GO TIME?!
00:03:54
Hell in a handbasket